Dalby – en mötesplats sen 1000-talet

Visste du att Dalby har utgjort en viktig mötesplats på Lundaslätten i över 1000 år? Alltså långt innan Dalby Gästis slog upp sina dörrar. Eventuellt var Dalby till och med en konkurrent till Lund och Uppåkra om att bli det dominerade maktcentrat i sydvästra Skåne under 1000-talet.

Heligkorskyrkan i Dalby grundlades 1060, och delar av den ursprungliga kyrkan finns fortfarande kvar i den nuvarande kyrkobyggnaden. Fram till 1066 var Dalby biskopssäte, innan det flyttades till Lund. Intill kyrkan finns även Kungsgården och klostret vilka minner om svunna storhetstider.

Det aktuella kvarteret med Gästis, Tingshus, Polishus, Skjutsstallar (nu bibliotek) och Rumshotell (alla samlade runt Tingstorget) utgör en synnerligen intressant historisk och kulturhistorisk plats, inte bara för Dalby och regionen utan ur riksintresse, då kvarteret varit en viktig knutpunkt för bl.a. rättsväsendet. Det är få orter där samtliga angivna byggnader (som alla är relaterade till varandra) är så välbevarade.

Grupperingen av byggnader i vårt kvarter utgör medelpunkten i Dalbys gamla bykärna. Tingshuskvarteret med Gästis i centrum har fyllt en samhällelig sammanhållande funktion – i sekel efter sekel har mötet stått i centrum. Det vill vi fortsätta bära med oss in i framtiden. Väl mött på Dalby Gästis!