För dig som är extra nyfiken
på renoveringen av Dalby Gästis

Målet med renoveringen har varit att skapa ett funktionellt, modernt och genuint Gästis som ska både vara igenkännbart men också nyskapande. Hela renoveringen bygger på principen att använda lokalproducerat i så stor omfattning som möjligt. Till exempel kommer kalkfärger från Kalk i Hammarlunda, linoljefärg och linolja från Ottossons Färgfabrik i Genarp, den mesta armaturen från Ifö Electric i Bromölla, toalettstolar från Ifö Sanitär i Bromölla m.m. Gästis rumsindelning har – sedan det nuvarande huset byggdes 1875 – i stort sett likadan ut. Först vid den senaste totalrenoveringen har rumsindelningen genomgått en omfattande förändring.

Källaren

Före renoveringen användes källaren till förråds- och personalutrymme samt till kallskänk och kylutrymmen. Källaren, som i vissa delar troligen hade grundsättning från i vart fall 1600-talet (troligen tidigare), hade olika golvnivåer och takhöjder vilket gjorde utrymmena opraktiska och ineffektiva. Först under de sista åren före renoveringen utnyttjades en liten del av källaren (södra delen) som ett slags vinkällare med främst olika tokajerviner. Troligen har en del av Gästis källare använts för kreatur under en period vilket ett tegelvalv i nuvarande puben minner om.

Under renoveringen grävdes källaren ur sektion för sektion för att dels dränera, dels få en takhöjd som fungerar med dagens krav. Detta gjorde att den nuvarande golvnivån kom att hamna under de ursprungliga grundstenarna och stödmurar fick gjutas för att stabilisera grundstenarna och stoppa vatteninflöde. Vatteninflödet hade under åren varit betydande och främst genom att det var undermålig dränering men också för att allt vatten från bussgatan norr om Gästis rann mot husets gavel och ner i källaren. Under en 14-dagars period körde en minigrävare runt i källaren och grävde ur mängder med lera och grävde ner dränering och avloppsrör. Tidvis stod vattnet halvmeterhögt och humöret och framtidstron var ganska låg.

Några källarväggar revs delvis och källaren består numera av en pub för ca 50 personer i södra delen. I denna lokal har vi valt att spara de råa ytterväggarna med gammalt tegel, puts och gråstenar. Här ska det kännas fattigt och lite enkelt vilket förstärks av det grova linoljepigmenterade betonggolvet. Innerväggarna är slammade och taket är linoljemålat i den ursprungliga kulören efter att först ha blivit brandskyddsmålat och bjälkarna brandtestade i laboratorium. Vi har också installerat en ytterdörr åt söder efter att sågat igenom den tjocka gråstensgrundmuren och grävt upp (med arkeologisk schaktövervakning) för en utvändig trappa. En vinklad ektrappa har installerats från huvudentrén på markplan ner till källarens toaletter och pub.

I källarens nordöstra del återfinns toaletter inrymda i en tidigare oinredd del av Gästis. Här återfinns de allra äldsta grundstenarna, troligen från när Gästis-byggnaden låg i öst-västlig riktning. I nordvästliga delen finns personalutrymmen, teknikrum och förrådsutrymmen. I denna del finns även en intern personaltrappa som leder upp till det yttre köket på markplan.

Markplan

Denna våning ska genomsyras av en hemtrevlig känsla. Om källaren representerar det fattiga ska denna våning präglas av herrgården eller den välbeställda bondgården.

Gästis markplan bestod före den stora renoveringen av tre mindre matsalar, en åt norr och två åt söder i förhållande till entrén. Övriga utrymmen var köket (i öster) ett kontor (tidigare spritkassan) och en större nyare toalett i sydöst. Denna indelning var inte särskilt ändamålsenlig för att möta de krav som ställdes i bygglov och enligt lagstiftning för att tillgodose tillgänglighet, brandskydd, miljö- och hälsokrav m.m. Vi valde då att göra en större matsal i södra delen (för ca 60 sittande gäster) varvid två större väggar och toaletten revs. Antikvariska krav stadgade att vi skulle markera med en ”klack” var väggarna stått för att man skulle kunna få en uppfattning av hur den ursprungliga rumsindelningen sett ut. Rivningen av väggarna innebar att stora bärande järnbalkar fick monteras för att stötta de kraftiga tvärgående bjälkarna (ca 30 x 15 cm) som har en spännvidd på 10 meter. Ytterväggarnas slitna puts knackades ner och putsades de om med hydrauliskt kalkbruk. Detta gäller för hela huset och båda våningarna ovan mark. Ca 800 säckar kalkbruk gick åt.

Målet har varit att matsalen ska kännas genuin och med en gästiskänsla. Således har väggarna linoljemålats och har en bred pärlspontspanel monterats med en mild grön kulör. Samtliga gamla golv i huset har tagits bort och har – efter omfattande uppriktning och ledningsdragning i bjälklaget – nya brädgolv med linoljelasyr lagts in och så också i matsalen. Samtliga tak har riktats, el dragits och sedan har tre lager med gipsskivor monterats för att uppfylla brandskyddskraven. Sammanlagt har ca 2 000 gipsskivor monterats. Tidigare kunde man gå in i södra matsalen direkt från entrén vilket man inte längre kan. Från entrén måste man idag passera det öppna bistroköket och därigenom bli ”sedd” av krögaren och visad in i matsalen. Den tidigare ingången till matsalen utgör idag istället en liten utställning av snapsglas – vår snapsglashylla med ca 250 olika snapsglas från olika tider och med olika utseende. Snapsglasen har lånats ut av Lars Wigårde som har en samling med 2 500 olika glas och sammanlagt 7 000 st då många är dubletter. När man kommer in i entrén kan man se in i den varma och goa matsalen och från matsalen kan man se vem som kommer till Gästis. Maria Theresian-lamporna i matsalen har tidigare hängt i festsalen på vån 2.

I entrén finns numera också den nya huvudtrappan ner till puben och toaletterna i källaren. Entrén och korridoren mot bistroköket är belagd med keramikparkett och i övrigt finns linoljemålad bröstpanel av bred pärlspont. På väg i korridoren kan man få en glimt av jaktloungen genom det lilla fönstret.

Väl framme vid bistrokökets bardisk (vars panelbrädor är linoljade golvbrädor från festvåningen – väl nerdansade från 1875 till ca 1940) ser man köksdelen som är ritad av Thomas Drejing som varit oss behjälplig med hela köksplaneringen och tidiga tankar kring restaurangen i stort. Bistroköket och det i den nya tillbyggnaden bakomliggande yttre köket med kylrum, soprum, inpackning, diskrum och preppningsytor utgör husets hjärta. Här tar kockarna eller krögaren emot och ser till att gästen kommer rätt, här serveras maten ut och här ser man liv och rörelse.

Från bistroköket kan man också nå Jaktloungen med sin förtjusande röda eldstad i husets nordvästra del och Privaten (den lilla privata matsalen) i norra delen. Jaktloungen har en mörkt grön bröstpanel och en tapet med hjortar. Härliga chesterfieldsoffor inbjuder till drinken före eller efter maten eller bara kaffet eller den varma chokladen framför brasan – kanske medan man väntar på bussen som man ser utanför fönstret när den kommer. Privaten har en varmt röd kulör, både i panel och den storblommiga tapeten. Kristallkronan har tidigare hängt på Gästis.

Våning 2
Fest- och hotellvåningen

Innan den stora renoveringen var rumsindelningen på våning 2 bestående av festsalen i södra delen och ett konferensrum/liten festsal i den norra delen med emellanliggande hall och toaletter. Efter renoveringen finns festsalen kvar i renoverat skick med nyputsade väggar med kalkfärgsmålning och kristallkronor av olika slag. Festsalen är något mindre då ett av sidorummen tagits i anspråk som rangerkök och för hissen som går från källare, via markplan och till våning 2.

Källaren har den fattiga inramningen, markplan representerar herrgården och våning 2 med festsalen ska representera slottet. Den norra delen av våning 2 består numera av tre hotellrum.

Det gula rummet är ett litet mysigt dubbelrum med egen utgång till den stora nybyggda terrassen som ligger ovanpå tillbyggnaden för det yttre köket. Det röda rummet är också ett dubbelrum som även det har egen utgång till terrassen. Det gröna rummet är ett större dubbelrum med bl.a. badrum för funktionsnedsatta. Samtliga rum är målade med kalkfärg och har var sin fondvägg med tadelakt (en sorts kalkputs som uppfattas som stenlik och rustik med en silkeslen yta som är behaglig att vidröra). Hotellrummen kan man nå antingen via den utvändiga trappan till terrassen och vidare till hotell korridoren eller via hissen. På denna våning finns även två toaletter avsedda för festvåningen.